ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η κατασκευή ιδιωτικών αλλά και δημοσίων τεχνικών έργων, από το στάδιο των εκσκαφών έως την ολοκλήρωσή τους, αποτελεί τον κορμό των εργασιών της «ΆΑΚΤΟΣ». Με την παρουσία έμπειρου μηχανικού καθημερινά στο χώρο του έργου διασφαλίζεται η σωστή καθοδήγηση των συνεργείων, ελέγχεται η ποιότητα της κατασκευής, επιτυγχάνεται το βέλτιστο κόστος και ρυθμίζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Στη συνέχεια, κατοχυρώνεται με τις απαραίτητες συμβάσεις η νομική και η τεχνική υπόσταση του κάθε έργου.
Τηρώντας τις προδιαγραφές της εκάστοτε μελέτης, αναλαμβάνουμε την παραγγελία των δομικών υλικών, ελέγχουμε την διαδικασία των απαραίτητων πληρωμών βάσει των απαιτήσεων του προϋπολογισμού του έργου και τέλος καταγράφουμε την πορεία των εργασιών καθημερινά, με γραπτό και φωτογραφικό υλικό, έτσι ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα κάθε σταδίου υλοποίησης.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Στόχος μας είναι η αποκατάσταση και επανάχρηση ενός ιστορικού κτίσματος ή συγκροτήματος, επομένως είμαστε εδώ για σας και έχουμε την πρόθεση να αναλάβουμε εξολοκλήρου τα εξής:
-Μελέτη επανάχρησης του κτηρίου
-Διεκπεραίωση όλων των σταδίων της μελέτης αποκατάστασης και επανάχρησης του κτηρίου.
-Σωστή εφαρμογή των βασικών θεωρητικών αρχών και γνώσεων.

aaktos

ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας όλες εκείνες τις διαδικασίες, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε γραφειοκρατία, εύκολα, γρήγορα και αποδοτικά. Ειδικότερα μπορείτε να απευθυνθείτε στην «ΆΑΚΤΟΣ» για:

-Έκδοση οικοδομικών αδειών σε νέες οικοδομές
-Αλλαγή διαρρύθμισης
-Προσθήκες
-Εργασίες με χρήση ικριωμάτων
-Κατεδαφίσεις
-Αλλαγή χρήσης
-Συνέχιση εργασιών & παράταση ισχύος-Έκδοση άδειας οικοδομησιμότητας εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων-Άδειες λειτουργίας βιομηχανικών κτιρίων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Εμπιστευτείτε την «ΆΑΚΤΟΣ» και για ανακαινίσεις, δίνοντας στους χώρους σας μια νέα εκδοχή, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής σας, είτε αυτό αφορά το σπίτι σας, είτε την εργασία σας.

Η «ΆΑΚΤΟΣ» και οι συνεργάτες της είναι σε θέση να δώσουν σχήμα, μορφή και νέα δυναμική στην καθημερινότητα μέσα από τις κατάλληλες κινήσεις για μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επίβλεψη συνιστά βασικό κομμάτι της «ΆΑΚΤΟΣ» και ανάλογα με τις ανάγκες του έργου μπορεί να γίνει ανά στάδιο, είτε με συνεχή επιστασία στο εργοτάξιο, είτε με οργάνωση και τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η κατασκευή μιας κατοικίας είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, που αρχίζει με την έκδοση της οικοδομικής άδειας και τελειώνει με την παράδοση του έργου.

Η «ΆΑΚΤΟΣ» εξασφαλίζει τις βέλτιστες επιλογές για την ολοκλήρωση ενός οικοδομικού έργου, με στόχο την ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά και την τήρηση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού & χρονοδιαγράμματος.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ & ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η «ΆΑΚΤΟΣ» και οι αρχιτέκτονες της επιτυγχάνουν την κατασκευή κτιρίων υψηλής αισθητικής και υποδειγματικής λειτουργικότητας σε κάθε ιδιοκτησία, μετατρέποντας έτσι την απλή κατοικία σε ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης, αλλά και κάθε βιομηχανικό κτίριο κατάλληλο για οποιοδήποτε είδος παραγωγής ή χρήσης.

'AAKTOΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ηρώων Πολυτεχνείου 11 Β
ΤΚ 57001 , ΘΕΡΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 6937 078316
info@aaktos.gr