'ΑΑΚΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

‘ΑΑΚΤΟΣ

20

ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

H πολυετής εμπειρία και η αδιάκοπη εργασία στο χώρο της κατασκευής και μελέτης κτηρίων οδήγησε στη δημιουργία της τεχνικής εταιρίας «’ΑΑΚΤΟΣ».

Μέσα από 20 χρόνια προσωπικής δραστηριότητας του Πολιτικού
Μηχανικού Σάββα Κουντουρατζή στο χώρο των κατασκευών, αναπτύχθηκε ένας ώριμος και παράλληλα νέος τρόπος κατασκευής κτηρίων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν στην ασφάλεια, το κόστος, την ποιότητα και την τήρηση χρονοδιαγράμματος κατά την κατασκευή των κτιρίων.

ΣΤΟΧΟΣ

 Η εξοικονόμηση Κόστους & Ενέργειας

Η «ΆΑΚΤΟΣ» βασίζεται σε μια σειρά από αρχές που ορίζουν τον κατασκευαστικό τομέα μέσα από τα δικά της μάτια. Για μας, η υλοποίηση κάθε έργου οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, έτσι ώστε να παραλάβει έργο λειτουργικό & ποιοτικό, σύμφωνα με την αρχή  εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας. Κάθε έργο πρέπει να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπου λαμβάνει χώρα.

Προτείνονται αντίστοιχα κατασκευαστικές λύσεις, είτε συμβατικής κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος, είτε σύμμεικτης μεταλλικής κατασκευής. 

ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρία «ΆΑΚΤΟΣ» ασχολείται με την Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων πολιτισμού, πλίνθινων και λιθόκτιστων κτηρίων. Η αγάπη για την αναστήλωση παλαιών κτηρίων οφείλεται στα έργα, που έχει αναλάβει η εταιρία μας, επιβλέποντας τα Μοναστικά Συγκροτήματα του Αγίου Όρους. Σε αυτά τα έργα, στόχος είναι να παραμείνει αλώβητος από οποιαδήποτε σύγχρονη κατασκευή ή προσθήκη ο μεγάλος αρχιτεκτονικός πλούτος. Σήμερα, τηρώντας ευλαβικά τις αρχές της προστασίας των μνημείων προσπαθούμε να αναστηλώνουμε κτήρια με σκοπό την αντιστρεψιμότητα και τη συμβατότητα των παλαιών και των νέων υλικών.

architect

'AAKTOΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ηρώων Πολυτεχνείου 11 Β
ΤΚ 57001 , ΘΕΡΜΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

+30 6937 078316
info@aaktos.gr