ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

Ανακαίνιση Γυναικολογικού Ιατρείου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Μελέτη και σχεδιασμός κατόψεων ακινήτου για μετατροπή σε γυναικολογικό Ιατρείο.

projects aaktos